Οδηγίες

Για την σωστή συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  1. Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο "Συμπληρώστε Online από Εδώ" θα μεταφερθείτε στην Ιστοσελίδα του Taxisnet για να πιστοποιηθείτε ως χρήστης.
  2. Αφού ολοκληρώστε επιτυχώς την είσοδο στο σύστημα θα επιστρέψετε στην φόρμα της αίτησης σας με προσυμπληρωμένα τα στοιχεία σας
  3. Συμπληρώστε απαραίτητα το email  στην αίτηση και πατήστε "Καταχωρήστε τα δεδομένα" στο τέλος της αίτησης
  4. Θα εμφανιστεί ειδικός σύνδεσμος, στον οποίο αφού μεταβείτε θα μπορέσετε να ανεβάσετε τα αρχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την πρόσκληση. Ο ίδιος σύνδεσμος θα σας αποσταλεί στο email που δηλώσατε στην αίτηση. Η χρήση του συνδέσμου επιτρέπει την τροποποίηση των στοιχείων της αίτησης έως την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης.
  5. Συμπληρώστε την αναλυτική αίτηση  με τα στοιχεία σας και επισυνάψτε το συμπληρωμένο αρχείο στην ηλεκτρονική αίτηση
  6. Χρησιμοποιήστε το υπόδειγμα για τις συστατικές επιστολές.
  7. Επισυνάψτε τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι να εμφανιστεί ο σύνδεσμος Υποβολή
  8. Πατήστε το σύνδεσμο Υποβολή, για οριστική υποβολή της αίτησης. Μετά την οριστική υποβολή δεν είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία της
  9. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει θεσπίσει στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 καθώς και το εθνικό νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»
  10. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας με την χρήση της Φόρμας Επικοινωνίας

Η ηλεκτρονική υποβολή θα είναι ανοικτή από 10/06/2022 έως και 18/9/2022

Αίτηση Υποψηφιότητας


Η περίοδος των αιτήσεων έχει λήξει, ευχαριστούμε για την συνεργασία