Πλατφόρμα υποβολής - επεξεργασίας αιτημάτων


Αιτήσεις-Προσφορές


Για την συμπλήρωση της φόρμας απογραφής ΕΛΜΕΠΑ, για την έναρξης της πρακτικής άσκησης από φοιτητές πατήστε εδώ


Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου "Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης" του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια βίου Μάθηση" είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των παρακάτω ερωτηματολογίων:

Η διαδικασία, των αιτήσεων για το πρόγραμμα Εrasmus+, έχει διαχωριστεί σε αιτήσεις για μαθήματα και αιτήσεις πρακτικής.

Αναλυτικές Οδηγίες σε μορφή PDF. Συνοπτικά η διαδικασία ολοκλήρωσης γίνεται με τα παρακάτω βήματα:

  1. Αφού εισέλθετε στο σύστημα με το ID σας και τον κωδικό πρόσβασης
  2. Υπάρχουν δύο επιλογές για την συμπλήρωση της αίτησης σας.
    1. Εφόσον έχετε στην διάθεσή σας το Microsoft Word, έκδοση 2007 ή μεταγενέστερη, μπορείτε να "κατεβάσετε" την αίτηση, και αφού την συμπληρώσετε να την "ανεβάσετε" στην πλατφόρμα.
    2. Σε διαφορετική περίπτωση, χρησιμοποιείστε την διαδικασία της Online Συμπλήρωσης.
  3. Ανεβάστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Σημ:  η αναλυτική βαθμολογία ενημερώνεται απευθείας από το ηλεκτρονικό σύστημα της Γραμματείας του Τμήματος).
  4. Βεβαιωθείτε, ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι σωστά και προωθήστε την αίησή σας για αξιολόγηση.
  5. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ο φοιτητής θα αναμένει ενημέρωση για την τελική απόφαση/ έγκριση για το Πρόγραμμα Erasmus, που έχει αιτηθεί.

Εγγραφές Πρωτοετών

Με την χρήση αυτού του συστήματος, έγινε δυνατή η συμπλήρωση των εντύπων για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών.

Για επιβεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις πατήστε εδώ