Οδηγίες

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συμπληρωματική πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκό έτους 2021-22.

Μετά την υποβολή την αίτησης, θα εμφανιστούν οι σύνδεσμοι για την τροποποίηση, εκτύπωση, ή υποβολή νέας αίτησης με τα ίδια στοιχεία σε άλλο τμήμα (επιπρόσθετα οι σύνδεσμοι θα αποσταλούν στο email σας).

Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο της εκτύπωσης (αρχείο pdf) για να εκτυπώσετε και υπογράψετε φυσικά την αίτησή σας, την οποία (μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά) θα πρέπει να υποβάλλετε και σε έντυπη μορφή στην γραμματεία του τμήματος.

Υποστήριξη παρέχεται σε ώρες γραφείου πατώντας το εικονίδιο στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης

Οι Αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν από 16/03/2022 μέχρι και 23/03/2022